Ud over at være udviklingshæmmet har flere i vores målgruppe psykiatriske tillægsdiagnoser. De bliver ofte beskrevet som udviklingshæmmede med dobbeltdiagnoser.

Det er et faktum, at denne befolkningsgruppe procentvis lider af flere psykiatriske diagnoser end normalbefolkningen.

Ligeledes er det et faktum at vi i vores praksis skal forstå betydningen af, at de adfærdsmæssige kompleksiteter kan være fremtrædende med afsæt i de psykiatriske lidelser.

Psykiatriske problemstillinger rummer alle diagstinoserede psykiske sygdomme.