Udover et udviklingshandicap er denne del af Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs målgruppe ofte karakteriseret ved tillægsproblemstillinger som:

 • Demens
 • Nedsat fysisk funktionsevne, som gør, at de har behov for særlige hjælpemidler.

Der kan også optræde andre problematikker som:

 • Psykiatriske diagnoser
 • Tillægshandicap som fx
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Hjerneskader
  • Opmærksomhedsforstyrrelser
  • Autisme
 • Adfærdsproblematikker.

Borgere, der tilhører denne målgruppe, vil vi som udgangspunkt placere på driftsklyngen: