Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

En del af Specialområde Udviklingshandicaps målgruppe er borgere med Prader-Willi Syndrom

Prader-Willi Syndrom (PWS) er et sjældent syndrom, som udelukkende findes hos mennesker med udviklingshandicap. Der fødes ca. 4 børn om året i Danmark med Prader-Willi Syndrom.

Borgere med Prader-Willi syndrom har ofte ingen mæthedsfølelse og kan derfor ikke regulere, hvor meget de spiser. De kan have en ufleksibel tankegang og være bundet af faste handlemønstre, og de kan have belastende psykiske problemer. 

De borgere, som hører til i SUAs målgruppe, har udover PWS ofte tillægsproblemstillinger som:

 • Somatiske problemstillinger
 • Fysiske problemstillinger
 • Psykiatriske diagnoser
 • Tillægshandicap som for eksempel
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Skizofreni
  • Hjerneskader
  • Opmærksomhedsforstyrrelser
 • Adfærdsproblematikker

Borgere, som tilhører denne målgruppe, vil vi som udgangspunkt placere på afdelingerne: