Specialområde Udviklingshandicaps overordnede målgruppe er:

Voksne mennesker med udviklingshandicap og andre udfordrende tillægsdiagnoser, som har behov for en særligt tilrettelagt indsats i et dag- og døgntilbud.

Denne gruppe er kendetegnet ved en adfærd, der skaber problemer for den enkelte og dennes omgivelser i en sådan grad, at det er nødvendigt med en særlig faglig målrettet indsats.

Vi har delt målgruppen ind i tre undermålgrupper, som beskriver de specialiserede fagområder vores afdelinger dækker:

I vores ydelseskatalog finder du en beskrivelse af de specialiserede tilbud, vi kan give hver enkelt målgruppe, ligesom du kan få et overblik over vores takster.

Ydelseskataloget findes under Specialområde Udviklingshandicaps ydelser