Siden den 1. januar 2014 har Specialområde Udviklingshandicap være underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt.

Det betyder, at det er Socialtilsyn Midt, som godkender tilbuddet og samtidigt fører det driftsorienterede tilsyn med alle vores afdelinger, som får besøg minimum en gang om året. 

Det gode tilsyn
Med det gode driftsorienterede tilsyn ønsker de fem socialtilsyn at bidrage til at udvikle kvaliteten og det faglige niveau på det sociale område generelt.

Det skal ske til gavn for de mest udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

Det gode tilsyn udføres med udgangspunkt i socialtilsynenes egen kvalitetsmodel, hvor tilbuddenes kvalitet vurderes inden for syv temaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Organisation og ledelse
  5. Kompetencer
  6. Økonomi
  7. Fysiske rammer.

Du kan læse mere om Socialtilsyn Midt på deres hjemmeside

Her kan du også læse mere om Whistleblowerordningen, hvor du kan henvende dig anonymt, hvis du er bekymret for forholdene på et socialt tilbud

Specialområdets tilsynsrapporter
Socialtilsyn Midts tilsynsrapporter om Specialområde Udviklingshæmning og ADHDs fem driftsklynger er tilgængelige på Tilbudsportalen.