Specialområde Udviklingshandicap har stort fokus på at have en konstant høj kvalitet i vores tilbud.

Det gør vi blandt andet ved at deltage i Dansk Kvalitetsmodel på Det Sociale Område, hvor alle fem driftsklynger har været igennem ekstern evaluering.

Socialt Tilsyn

Som socialt botilbud  er vi underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt, som fører tilsyn med både offentligt og privat botilbud i hele Region Midtjylland. 

Hver af SUAs driftsklynger har mindst en gang årligt besøg af tilsynsmedarbejderne fra Socialtilsyn Midt på anmeldte og uanmeldte tilsyn. 

Du kan læse mere om Socialt tilsyn her

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på risikobaserede tilsyn på botilbud i hele landet.

Se de seneste rapporter for SUAs driftsklynger