Bygmarken er et bo- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med nedsat fysisk og/el. psykisk funktionsevne.

Tilbuddet består af 24 lejligheder fordelt på adresserne Bygmarken 19, 21 og 23. Boligerne blev indviet i januar 2008 og er alle indrettet til omfattende brug af hjælpemidler, og der er således mulighed for at installere loftlift i alle boligerne.

Borgerne på Bygmarken er mellem 40 og 90 år, men er ligeledes et tilbud til yngre mennesker.

Borgerne på stedet har alle en betydelig og varig nedsat funktionsevne.  Alle har hver deres individuelle behov som den socialpædagogiske indsats tager udgangspunkt i. Det som vi er særligt gode til er, at give et tilbud hvor borgeren har plejebehov, har demens, har autisme, eller har brug for skærmning. Vores rammer og erfaringer på Bygmarken gør at vi kan imødekomme de flestes behov, inden for mennesker med udviklingshæmning.

Bygmarken er et blivende sted hvor vi har fokus på den enkelte, og dennes muligheder for udvikling. Vi har øje for fællesskaber, og gennem relation og mestrings strategier, vil vi støtte og tilrettelægge tilbuddet den enkelte i en tilværelse, som matcher dennes ønsker og drømme.

Vigtige elementer i denne tilrettelæggelse er muligheden for at opleve livskvalitet og værdi i sit eget liv. Borgerne lever et selvstændigt liv i eget hjem med støtte fra personalet. Hjemmet er rammen om dagligdagens gøremål. Her inddrages og selvstændiggøres borgerne, i forhold til deres egne forudsætninger.

Aktivitetscenter/aktiviteter

Vi har eget aktivitetscenter, hvor der pt. er kreative værksteder. Her kan borgeren arbejde med kunst, håndarbejde m.m. Der er også mulighed for at lave montage-arbejde, eller udfolde sine interesser for computer.

Ud over vores aktivtetscenter har vi et aktivitets-team, der kommer i borgerens hjem. Her er der mulighed for at komme på cykeltur, gåtur eller en tur i vores bil/bus. Vi har ligeledes en "dameklub" og individuelle tilbud, som er målrettet den enkeltes ønsker for aktivitet. Der afholdes årstidsfester på tværs af husene og også til højtider.

Fysioterapi

Der er ansat fysioterapeut på Bygmarken, derfor kan der ydes fysioterapi-tilbud til borgere med bopæl på Bygmarken.
For at se yderligere information om fysioterapi-tilbud - Klik her

Kontakt Bygmarken

Hus 1:

Rugmarken 1
8722 Hedensted
tlf: 7847 6119

Hus 3: 
Rugmarken 3
8722 Hedensted
tlf: 7847 6121

Hus 5:
Rygmarken 5
8722 Hedensted
tlf: 7847 6123

Administration og dagbeskæftigelse
Rugmarken 7
8722 Hedensted

Afdelingsleder:

Sofus Grøndahl
Tlf: 2029 1937