Dansk Kvalitetsmodel for det social område er udviklet af Danske Regioner. Modellen består af 6 fælles nationale kvalitetsstandarder, som dækker ydelsesspecifikke og organisatoriske temaer. Med de 6 standarder beskriver og angiver modellen de overordnede rammer for, hvad der er organisatorisk og faglig god praksis for det sociale arbejde indenfor de omhandlede temaområder.

Kvalitetsmodellen vil bidrage til at sikre et kvalitetsløft både for den enkelte og på tværs af regionens tilbud indenfor de 6 udvalgte standarder. Det betyder, at implementering af modellen og dermed standarderne foregår på to niveauer:

Fælles regionalt niveau

Der er udarbejdet fælles regionale retningslinjer, hvor der for hver standard er defineret og besluttet, hvilke fælles elementer arbejdet med standarderne som minimum skal bestå af i Region Midtjylland. Det er disse minimumskrav, der beskrives som skal-opgaver i de fælles regionale retningslinjer. Enkelte steder beskrives kan-opgaver som inspiration.

Tilbudsniveau

På tilbudsniveau besluttes og beskrives, hvorledes der lokalt arbejdes med de fælles minimumskrav, set i lyset af lokale forhold som målgruppe, ressourcer, organisering, teknologi mv. Ved behov og hvor det fordres, udarbejdes lokale beskrivelser som tager udgangspunkt i de definerede minimumskrav indeholdt i de fælles regionale retningslinjer. Hermed tilpasses den enkelte retningslinje til lokale forhold.

For de organisatoriske retningslinjer kan de lokale tilføjelser bestå af evt. bemærkninger til processen vedr. udarbejdelse af den lokale arbejdsmiljøaftale, planer for kompetenceudvikling, det lokale virksomhedsgrundlag mv.

For de ydelsesspecifikke retningslinjer giver de lokale tilføjelser/procedurer medarbejderne konkrete og lokale handlingsanvisninger til, hvorledes indsatsen skal være, for at denne både opfylder regionale og lokale krav.

Der er i dokumenterne for de fælles regionale retningslinjer indsat skemaer til at beskrive de lokale procedurer/tilføjelser. Dermed omsættes den fælles regionale retningslinje til et lokalt dokument.

Lokale tilføjelser/procedurer for flere niveauer på tilbuddet

De lokale tilføjelser udarbejdes, hvor det er relevant og i forhold til hvilket niveau på tilbuddet, det er hensigtsmæssigt. For tilbud med forskellige målgrupper og/eller flere matrikler/afdelinger, kan det være nødvendigt for retningslinjerne kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer og kompetenceudvikling, at udarbejde lokale tilføjelser/procedurer på tilbuds- og/eller afdelingsniveau. For retningslinjerne vedr. ledelse og arbejdsmiljø udarbejdes virksomhedsgrundlag og lokal arbejdsmiljøaftale på tilbudsniveau.

Hvis du vil vide med om, hvordan vi arbejder med Dansk Kvalitetsmodel på det Sociale Område på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, så kontakt:

Faglig udviklingsmedarbejder Lisbeth Bødker på tlf.: 7847 7174