Specialområde Udviklingshæmning og ADHD har stort fokus på at have en konstant høj kvalitet i vores tilbud.

Det gør vi blandt andet ved at deltage i Dansk Kvalitetsmodel på Det Sociale Område, hvor alle fem driftsklynger har været igennem ekstern evaluering.


Se rapporterne, som viser, at SUAs arbejde med alle standarder er godkendt

Tilsyn
Udover deltagelsen i Dansk Kvalitetsmodel på Det Sociale Område, er vi også underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt.

Hver driftsklynge har mindst en gang årligt besøg af tilsynsmedarbejderne på anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Du kan læse mere om Socialt tilsyn her