Kuno Beller testen er oprindelig udviklet til at teste børn op til seks år i forhold til otte definerede områder. Testen bruges i et vist omfang inden for området med udviklingshæmmede mennesker.

Testen understøtter arbejdet med en neuropædagogisk indfaldsvinkel. Den kan stå alene, men er også en del af en samlet neuropædagogisk screening.

Testen omfatter otte områder:
  • Legemspleje og kropsbevidsthed
  • Omverdensbevidsthed
  • Social følelsesmæssig udvikling
  • Leg
  • Sproglig udvikling
  • Tankemæssig udvikling
  • Grovmotorik
  • Finmotorik
.
Resultatet af testen giver en forståelsesramme for hvilken udviklingsalder borgeren ca. er på. Med denne forståelsesramme kan tilrettelægges individuelle pædagogiske tiltag, der kan styrke de nærmeste udviklingszoner.
 
Testen udfyldes af det pædagogiske personale via afkrydsningsskema og beskrivende spørgsmål.

De medarbejdere, der skal udfylde testen, skal oplæres i det.