Kuno Beller Test

Kuno Beller testen er oprindelig udviklet til at teste børn op til seks år i forhold til otte definerede områder. Testen bruges i et vist omfang inden for området med udviklingshæmmede mennesker.

Testen understøtter arbejdet med en neuropædagogisk indfaldsvinkel. Den kan stå alene, men er også en del af en samlet neuropædagogisk screening.

Testen omfatter otte områder:
 • Legemspleje og kropsbevidsthed
 • Omverdensbevidsthed
 • Social følelsesmæssig udvikling
 • Leg
 • Sproglig udvikling
 • Tankemæssig udvikling
 • Grovmotorik
 • Finmotorik
.
Resultatet af testen giver en forståelsesramme for hvilken udviklingsalder borgeren ca. er på. Med denne forståelsesramme kan tilrettelægges individuelle pædagogiske tiltag, der kan styrke de nærmeste udviklingszoner.
 
Testen udfyldes af det pædagogiske personale via afkrydsningsskema og beskrivende spørgsmål.

De medarbejdere, der skal udfylde testen, skal oplæres i det.


Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg, Tlf.: 7847 7170, Email: suaspe@rm.dk

Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
 • Sundhed og hospitaler
 • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
 • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
 • som patient på et hospital
 • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
 • som iværksætter med brug for rådgivning
 • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen

Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 Om Regionen